Jag fick ett mail…

…som gjorde mig glad. Jag har tidigare skrivit ett par inlägg under etiketten Time To Make A Change. Om missförhållanden i vår värld, och om vad vi kan göra åt det. Men jag tycker att det är viktigt att också belysa vad som görs och vad som är bra också! Därför känns det roligt att ha varit med och bidragit. Dessvärre var det ingen speciell rapport från Mali där mitt fadderbarn finns, men det kommer nog. Plan brukar skicka ut speciella rapporter för varje land.

Tack för att du är fadder! Det här har vi uppnått tillsammans 2011
Ett nytt år har inletts och vi börjar med att se tillbaka på vad Plan har arbetat med under 2011. Det var ett viktigt år då vi efter enträget lobbyarbete fick igenom två beslut i FN som påverkar barns rättigheter positivt. FN beslutade att inrätta en internationell flickdag som ska infalla den 11 oktober varje år, vilket innebär en möjlighet att uppmärksamma diskrimineringen av flickor runtom i världen. FN beslutade även om ett tilläggsprotokoll till barnkonventionen som ger barn och deras ombud möjlighet att föra fram klagomål till FN:s barnrättskommitté om deras rättigheter har blivit kränkta och de inte har fått gehör i det egna landet.

Under 2011 nådde Plan ut till 58 053 områden och över 50 miljoner barn i totalt 50 programländer världen över genom olika projekt. Se exempel från några av dessa länder nedan. 

I år firar Plan 15 år i Sverige och 75 år i världen – Var med och fira detta med oss!

Plan kommer att fira detta jubileum med en rad aktiviteter under året. Vi kommer under 2012 att fortsätta att arbeta för att stärka barns rättigheter och skapa möjligheter för barn och ungdomar att göra sina röster hörda. Plans mål är att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. För att detta ska uppnås krävs en långsiktig insats. I det arbetet betyder ditt engagemang som fadder oerhört mycket.

Varje fadder gör stor skillnad- Tack för att du är fadder!

Exempel från Plans verksamhet 2011
Målet med Plans arbete är att stärka barns rättigheter såsom rätten till skydd mot våld, hälsa och utbildning i enlighet med FN:s barnkonvention. Barn och vuxna från lokalbefolkningen deltar i projekten från början till slut och har inflytande över hur de drivs. 
Pakistan

Omkring 42 000 barn i översvämningsdrabbade områden har fått sina skolor återuppbyggda och förbättrade.
 
Peru

Plan Peru har tillsammans med Utbildningsdepartementet implementerat ett program för rektorer och lärare för att öka deras kapacitet att förbättra kvaliteten på utbildningen. Plan har även arbetat tillsammans med föräldrar för att öka medvetenheten kring vikten av att stödja sina barn i deras utbildning.

Guatemala
För att förbättra skolmiljön byggdes 26 nya klassrum och 57 renoverades. 78 000 elever i 653 samhällen fick skolmaterial.

Malawi
Det pågår ett stort projekt i Malawi med syfte att minska förekomsten av våld i skolan. Kunskap om barns rättigheter spreds till lärare, elever och beslutsfattare genom bland annat teaterföreställningar och temadagar där barn deltog i arbetet.
Nepal9 650 hushåll fick tillgång till latriner.


Haiti
Plan ansvarade för vatten samt sanitet- och hygienförhållandena i åtta olika tältläger för internt fördrivna som upprättats efter jordbävningen.

Guinea Bissau
En vaccinationskampanj mot polio och parasiter genomfördes och 77 062 barn under fem år vaccinerades.

Kamerun300 barn spred kunskap om barns rättigheter genom musik och dikter under firandet av årsdagen av FN:s barnkonvention

Filippinerna
176 vattensystem har konstruerats eller uppgraderats i sammanlagt 56 byar.

Senegal
33 rektorer och 249 lärare fick utbildning i barns rätt till trygghet och skydd.

Liberia
Genom plans projekt ”flickor i media” anordnades radio- och tv-program på temat tidiga tonårsgraviditeter, tidiga giftermål och annat som kan leda till att flickor slutar i skolan. 140 barn och ungdomar deltog i programmen och de nådde en publik på 600 000 personer genom olika medier.       

Läs mer i de detaljerade årsrapporter som kommer ut våren 2012

Liknande inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *