Religöst

Ja det är nästan religöst att se det. Att se det ta form är som uppståndelsen. Jag vågar påstå att om man hade tagit samma bild i slutet av förra århundradet så hade skillanden inte vart så stor. Fönstren är efter de orginal vi hittade i källaren, vindskivorna likaså. Pärlsponten i simsen samt den stånde hattläkten. Sedan har vi tillfört lite tradition från norra bohuslän såsom detaljer funt fönstren. Det enda som saknas nu är pärllisten mot simsen, men den väntar vi med till våren.Posted by Picasa
Läs mer